Surgery gone wrong…

Det er helt utrolig hvor lang enkelte vil gå for å oppnå den skjønnheten de mener de selv mangler… I dagens VG leser vi om ei dame som har drevet med skjønnhetsoperasjoner på egen hånd og det uten lisens.. Nå advares det mot bruk av legemidler som ikke er godkjent. Fant et par andre eksempler … Les mer…