NKUL 2015

I år som i mange år før har det vært arrangert NKUL på NTNU i denne uka og det jeg har fått være med på. Nasjonal konferanse om bruk av IKT i utdanning og læring har vært en veldig spennende arena å se og delta på framtidens IKT i skolen. Som IKT-veileder ved Nidarvoll skole har … Les mer…

Samskriving på iPad

Det er mange fordeler med å ha iPad 1-1 på skole, noe vi fikk erfare i dag. For utenom å alltid ha et nettbrett tilgjengelig til enhver tid for ulike oppgaver, så kan det også brukes til å skrive en tekst sammen med andre. 5. trinn hadde i dag i oppgave å skrive en fortelling … Les mer…

iPad i skolen – En ny hverdag?

Dette innlegget skal handle litt om hvilke forventninger vi hadde, samt hvilke utfordringer og ikke minst opplevelser vi hadde. Det ble en uke med mye nytt, både for lærere og elever. Forventninger Når vi først kom i gang, så var våre forventninger at bruken av ipad skulle være så enkel at alle klarte det, selv … Les mer…

iPad i skolen – Igangsetting

I dette innlegget skal jeg skrive litt om hvordan vår første uke med ipad i skolen ble. Fra lærerne hadde opplæring, til elevene fikk sine ipad og ble introdusert for en ny hverdag. Underveis i prosjekt-uken skrev jeg en kort logg for hver dag, kanskje er det like greit å bruke den som utgangspunkt. Dag … Les mer…

iPad i skolen – Andre fase

Det er mange ting å tenke på når man skal begynne med nettbrett i skolen. Og man må ikke tro at ting kommer av seg selv, derfor ønsker vi å dele av vår kunnskap underveis i prosjektet. Nå er det ikke slik at vi mener dette er eneste rette måten å gjøre det på, men … Les mer…