Støtt Digitalt Personvern

Mandag kveld åpnet digitaltpersonvern.no dørene for å begynne å ta imot donasjoner til organisasjonen som skal ta opp kampen mot Stortinget og datalagringsdirektiv (DLD). DLD skal systematisk loggføre hele befolkningens bruk av telefonitjenester og e-post, for lagring i minst seks måneder. Dette i tilfelle du begår noe kriminelt i framtiden. De har i dag kun … Les mer…